הדרת ה"אחר" או התרת הספק לטובתו? יאיר רונן, משה קליין

הדרת ה"אחר" או התרת הספק לטובתו ? יאיר רונן , משה קליין מאור עיניים ישמח לב , שמועה טובה תדשן עצם ( משלי טו ;( 30 , מאור עינים - הארת עינים בדבר המסופק . ישמח לב - כי אין בעולם שמחה כהתרת הספקות ( מצודת דוד משלי . ( התזה המרכזית של פרק מבוא זה היא שאנו - כל מי ששותף לשיח ישראלי , בין שיח ציבורי ובין שיח מקצועני בתחומי המשפט ומדעי החברה - מועדים להיקלע למהלך מחשבתי שעלול להובילנו במדרון תלול שראשיתו בהימנעות משקילת תוקפו של נרטיב מודר , המשכו באי מתן היתר ל"אחרים" ליהנות מהספק , וסופו בגלישה לוודאות סובייקטיבית בדבר אשם , פגם או לקות של האחר הנחזים לאמת אובייקטיבית . האחר , ש"אחרותו" יכולה להיות סמויה או מוכחשת על ידיו או על ידי אחרים , יכול להיות למשל המזרחי בחברה המייחסת עליונות לתרבות מערבית , האישה בחברת הגברים במקום עבודתה , בן המיעוט האתני בחברת הרוב . האחר אינו נמצא רק "שם , " מעבר להרי האופל , במחוזות שלא ביקרנו בהם . הוא יכול להיות כאן , במשפחתי , כקהילתי , בעמי . הוא יכול להיות בן משפחתנו שאותו אנו דוחים ופוסלים בשל השקפותיו "הלאומניות" / "יפות הנפש" / "הדתיות הפנאטיות" / " הפ...  אל הספר
רמות