לוח קיצורים

לוח קיצורים מקרא , ספרים חיצוניים ומגילות קומראן בד' בראשית שמי שמות וי' ויקרא במ' במדבר דב' דברים יהר יהושע שופ' שופטים שמ"א שמואל א שמ"ב שמואל ב מל"א מלכים אי מל"ב מלכים בי יש' ישעיה יר' ירמיה יחז' יחזקאל הו' הושע יואל יואל עמ' עמוס עוב' עובדיה יונה יונה מי' מיכה נח' נחום חב' חבקוק צפ' צפניה חגי חגי זכ' זכריה מל' מלאכי תה' תהלים מש' משלי איוב איוב שה"ש שיר השירים רות רות איכה איכה קה' קהלת אס' אסתר  אל הספר
כרמל