מפתח מחברים, עורכים ומתרגמים

מפתח מחברים , עורכים ומתרגמים המפתח ערוך לפי אלפבית עברי . המשתתפים בפרסומים לועזיים נרשמו בעברית בלי שם פרטי , ובסוגריים הובא השם בכתיב לועזי ובציון ראשי התיבות של השם ; למשל : אייספלדט . ( o . Eissfeidt ) מחבר הספר הזה אינו כלול במפתח . אביגד , נ' 229 , 186 אבישור , י' , 348 , 346 , 335 , 305 , 251 , 215 427 439 , 427 אברבך 68 ( M . Aberbach ) אהרליך , א"ב 443 , 437 , 372 , 344 , 95 , 47 אוטו 438 ( W . F . otto ) אוכמני , ע' 366 , 360 אולברייט 358 , 281 , 224 ( W . F . Albright ) אולריך 345 ( E . Ulrich ) אופנהיימר , ב' 340 , 287 אור , א' 254 אורטון 340 ( D . E . onon ) אחיטוב , ש' 361 ( V . Atero ) MVH 322 , 229 , 135 , 134 , 133 איוולד , ה' 33 1-330 , 312 ( H . Ewald ) אייספלדט 392 , 337 , 127 ( O . Eissfeldl ) אכטמאייר 270 ( P . J . Achtemeier ) אלבוגן , י"מ 350 אלגבין 446 ( T . Elgvin ) אלגרו 275 ( J . M . Allegro ) אלט , א' 77-76 , 74 ( A . Alt ) אליגי 33 ( K . Elliger ) אליועיני , מ' 406 אלמאליח , א' 426 אל ן 342 ( L . C . Allen ) אלראי , י' 201 , 141 ( Y . Amit ) " , n'OJf 426...  אל הספר
כרמל