4. חכמת אלהים הופכת כיתתית

. 4 חכמת אלהים הופכת כיתתית הספרות שתעסיק אותנו בסעיף זה איננה נכללת בתנ"ך . מדובר בשני ספרים חיצוניים : ספר היובלים וחנוך , ובחיבורים שנמצאו במדבר יהודה : ברית דמשק , סרך היחד ו'מוסר למבין . ' ספרות זו יצאה מתנועה דתית , שהחלה להתפתח ביהדות בית שני כשני דורות לפני המשבר של גזרת השמד בידי אנטיוכוס אפיפאנס 167 ) לפסה"נ . ( התנועה הביאה אתה חידושים לא מעטים . הבולטים שבהם הם : בתחום ההלכה - לוח שנה חדש בן 364 ימים , במשפט האישי - מונוגאמיה קפדנית , ובאמונות ודעות - תורת מלאכים מפותחת ואמונה בגזרה קדומה ( פרידסטינאציה . ( התנועה זהה לדעת רבים עם סיעת n Essaioi או Essenoi שנזכרו בכתבי יוסף בן מתתיהו ( פלאוויוס ) ופילון האלכסנדרוני - שמות שנגזרו ככל הנראה משם ההנהגה ' עצה . ' הכת שכתביה נמצאו במערות שעל יד קומראן היא כנראה סניף , או המשך , לתנועה רחבה יותר , שגם קדמה לה . והנה בספר ברית דמשק י 10-4 : ' אנו קוראים 81 26 ראו : ד' היליר ' , ( B . Heller ) תוספות לספר דניאל , ' בתוך : הספרים החיצונים , בעריכת א' כהנא , כרך א , ' ספר ב , ' דפוס צילום : תל אביב תש"ך , תקנד-תקעה . 27 וראו מש"כ ל...  אל הספר
כרמל