2. החכמה - מתת אלהים; חכמים־נביאים

. 2 החכמה - מתת אלהים ; חכמים נביאים כבר עמדו על כך שמיתוס גן העדן לא הותיר עקבות בספרות המקראית . לראשונה רמז אליו בן סירא , בנאום אנטי פמינסטי קצר , המאשים את האישה שבעטייה באה מיתה על המין האנושי " . לעומת זאת נאמר לא פעם שאישים מסוימים הצטיינו בתכונותיהם בזכות החכמה שאלוהים העניק להם באופן בלעדי . פרעה מכריז על יוסף 1 'הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו' ( בר' מ"א , ( 38 ועל כן 'אין נבון וחכם כמוך' ( שם פס' ;( 39 ובכן ' , רוח אלהים' העניקה ליוסף חכמה ובינה , ומכוחן הוא פתר את חלומות פרעה והוכר כראוי להיות משנה למלך בארץ מצרים . החכמה של שלמה לעשות משפט גם היא 'חכמת אלהים' ( מל"א ג' , ( 28 ואכן היא הוענקה לשלמה בהתגלות של ה , ' בחלום הלילה בגבעון ; אז אמר לו ה : ' 'הנה עשיתי כדברך , הנה נתתי לך לב חכם ונבון ' ... ( שם פס' . ( 12 וכן בצלאל ואהליאב ושאר עושי המלאכה באוהל מועד ( שמ' ל"א ; 6-1 ל"ו ( 2-1 גם אותם מילא ה' 'רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה' ( ל"א ( 3 או לפי גרסה אחרת 'נתן ה' חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש' ( ל"ו . ( 1 סוג לעצמו בין מקבלי החכמה האלוהית ...  אל הספר
כרמל