1. החכמה כתכונה אלוהית

. 1 החכמה כתכונה אלוהית מסביבתו התרבותית של ישראל כתקופת המקרא ידועים אלים המצטיינים כאלי החכמה או שהחכמה היא תכונה בולטת שלהם . האלה אתינה ביוון הקלאסית , החל מהתקופה ההומרית , ידועה כאלת המלחמה אך גם כאלת החכמה . תכונתה הבולטת היא העצה metis ולפעמים אף תוארה כבתה של מטיס ' . על הדעת עולה צירוף התכונות הדרושות למלחמה במקרא ? עצה וגבורה ( מל"ב י"ח = 20 יש' ל"ו 15 , וראו גם יש' י"א . ( 2 במסופוטמיה מוכר היטב אל החכמה , רב התחבולות , אא , הוא אנכי השומרי , אבל גם מרדוך מכונה בעל החכמה . ( bei nemeqi ) באוגרית מיוחסת חכמה לאל , אבי האלים . בכוח חכמתו זו הוא אף עושה פעולות מאגיות , כגון יצירתה של שעתקת המרפאה את כרת . נכון אפוא להגדירו , על פי הכתוב ביש' ג' , 3 כ'חכם 4 חרשים ; ' אך אין ספק שתיאורו כ'חכם' קשור באופן כללי בהיותו 'בני בנות , ' כלומר 5 ' יוצר היצורים , ' ו'קן ארץ , ' היינו בורא העולם ; כינוי אחרון זה אמנם לא בא על אתינה ראו הפרק היפה של ו"פ איטי : M . Hadas ) [ n . p . ] 1979 . 43-60 W . F . Otto , The Homeric Gods ( Translated by יאקובסן סיכם את תכונותיו של אנכי וכן תיאר את ת...  אל הספר
כרמל