פרק ה: החכמה האלוהית

פרק ה : החכמה האלוהית בדיוננו על 'המשל וסוגי חכמה אחרים' ( פרק ד ) ראינו שיש סוגי חכמה , כגון הפאבולה והחידה , שאינם מיוצגים כלל בספר משלי או הותירו בו עקבות מועטים בלבד . התופעה קיימת , וביתר שאת , ביחס לסוג אחר של חכמה - זו הניתנת לאדם בהתגלות של אלוהים , ועל כן נכון לכנותה 'החכמה האלוהית . '  אל הספר
כרמל