4. מאמר הספורות

. 4 מאמר הספורות תשובות כאלה על שאלות חידה יכולות גם לקבל צורה של מאמר ספורות , צורה ? זיקה כשלעצמה ונפוצה בספרויות של עמים רבים . על השאלה מה לא ישבע לעולם י משיב הפתגם ( מש' ל' : ( 16-15 שתי בנות 'הב הב , ' שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא אמרו הון : שאול ועצר רחם = ) רחם עצורה ) ארץ לא שבעה מים ואש לא אמרה הון . על השאלה מהי הדרך ( כלומר . המהלך ) הנפלאה , כלומר הנסתרת ביותר , שאינה מותירה סימנים משיב הפתגם ( שם : ( 19-18 שלושה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה . שוב חוזרת התופעה של שימוש 'טבעי' במושג — לגבי מהלכם של הנשר , האנייה , והנחש על הסלע - ושימוש מיטאפורי - לגבי מהלכו של גבר בתוך עלמה . במקרה הזה , לפחות , גם נראה שהתשובה האחרונה , המתוחכמת והחריפה , נתקבלה כתשובה הניצחת והמנצחת לשאלת החידה . להלן משיבים על השאלה 'על מה תרגז הארץ' ( פס' , ( 23-21 ומי הם 'קטני ארץ חכמים מחכמים' ( פס' . ( 28-24 וכן יש לנו מאמר ספורות ארוך , המשיב על השאלה , מה שנא ה' ( מש' ו' : ( 19-16 51 המונח נטבע בספרות חז"ל . ראו : ירושלמי , שקלים מ"ח ...  אל הספר
כרמל