פרק ד: המשל וסוגי חכמה אחרים

פרק ד : המשל וסוגי חכמה אחרים י' : 16 פעלת צדיק לחיים , תבואת רשע לחטאת . י"ב : 16 אויל ביום יודע כעסו , וכוסה קלון ערום . י"ג : 14 תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מות . 4 כ"ד : 10 התרפית ביום צרה , צר כוחך י הדוגמה האחרונה קרובה לסוג חריף יותר של לשון נופל על לשון , הבנוי על מה שכינה דוד ילין הצימוד שונה ההוראה , היינו כאשר מילה או בדומה לה חוזרת פעמיים בכתוב בהוראה שונה . זהו סוג של משחק מילים שהיה אהוב על משוררי המקרא . שתי דוגמאות יפות נביא מספר קהלת : ז' 1 . טוב שם משמן טוב , ויום המות מיום הולדו . ' טוב' הראשון פירושו 'עדיף ' , ' טוב' השני הוא תואר לשמן יקר . ד : 6 כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחוק הכסיל . ' הסירים' הם קוצים ו'הסיר' הוא קדרה ו ; ובכן שחוק הכסיל חסר תועלת ממש כמו רעש הקוצים הנשרפים , שאין בהם כדי לחמם את התבשיל שבקדרה . משחק מילים אחר מתבטא בדו המשמעות של מילה או ביטוי . מפורסמת הדוגמה מיש' ה' : 11 'הוי משכימי בבקר שכר ירדפו , מאחרי בערב יין ידליקם . ' המילה ' ידליקם' באה כנרדף ל'ירדפר ( כמו באיכה ד' ( 19 וגם רומזת לפניו האדומים של מי שהרבה לשתות . שנינות ביטוי מסוג ...  אל הספר
כרמל