4. בן־סירא

. 4 בן סירא כשאנו באים לספר בן סירא , אנו נמצאים עדיין במסורת של החכמה המקראית , אף על פי שאנו מוצאים בו לא מעט חידושים . המדובר בספר שנתחבר בשנת 190 לפסה"נ בערך , דור אחד לפני גזרת השמד של אנטיוכוס אפיפאנס 167 ) לפסה"נ ) ומרד המקבים , בידי חכם ירושלמי - ישוע בן סירא ( או לדעת אחרים : שמעון בן סירא . ( הספר הוא על גבול הקאנון המקראי ; היה מוכר היטב לתנאים , לאמוראים , לסבוראים ולגאונים , עד ימיו של רבי סעדיה גאון במאה העשירית לסה"נ ; לפעמים ציטטו אותו כאילו הוא ספר מקראי , ואף על פי כן לא נחשב על 'כתבי הקודש . ' הסיבה לכך היא , ככל הנראה , שהמחבר העיד בסקירתו ההיסטורית על זמן חיבורו בימי שמעון הצדיק כוהן גדול - ואילו המסורת היהודית , כפי שמעידים עליה יוסף בן מתתיהו ( פלאוויוס ) ומדרש סדר עולם רבה , סברה שרוח הקודש שרתה בישראל רק עד סוף התקופה הפרסית . לפיכך אבד המקור העברי של בן סירא , והספר נשתמר רק בתרגום היווני , שעשה נכדו של המחבר לאחר בואו למצרים בשנת 132 לפסה"נ , ובתרגומים אחרים , שהחשובים שבהם הם הסורי והלאטיני . בדורות האחרונים הושבו אלינו חלקים ניכרים של המקור העברי . בגניזה ...  אל הספר
כרמל