2. עריכת ספר משלי

. 2 עריכת ספר משלי האם ניתן לזהות מגמה כלשהי בעריכת ספר משלי ? אמרנו לעיל , שהספר פותח בהכרזה 'יראת ה' ראשית דעת' ( א' . ( 7 בהתאם לכך תופסת יראת ה' מקום נכבד באוסף הראשון : בא' 29 אומרת החכמה על הפתיים והכסילים שהם 'שנאו דעת ויראת ה' לא בחרו ; ' בב' 22-1 מדבר החכם אל תלמידו , מזמין אותו 'להקשיב לחכמה' ו'אז תבין יראת ה' ודעת אלהים תמצא' ( פס' , ( 5 , 2 וכך יינצל מהתחברות עם רשעים ; בח' 13 ממליצה החכמה על 'יראת ה' שנאת רע , ' בט' 10 היא מכריזה ' תחלת חכמה יראת ה' ודעת קדושים בינה . ' קשה לדייק במשמעות יראת ה' בכתובים האלה אך נראה שפירושה הוא אמונה ודבקות בה , ' הגורמת לאדם לסור מחטא . אם חשב המחבר על מצוות התורה הוא נמנע מלומר זאת במפורש . תפיסה זו עולה בבירור מנאום החכם בג' . 12-1 כאן אומר החכם : 'בטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען . בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך . אל תהי חכם בעיניך , ירא את ה' וסור מרע' ( פס' . ( 7-5 הביטחון בה' ויראת ה' הם דרך האמונה , והם עומדים בניגוד לבינה האנושית , הגורמת לאדם להיות חכם בעיניו . מהדהדים כאן דברי הנביא 'הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים' ...  אל הספר
כרמל