1. יצירת האוספים וסידורם בספר משלי

. 1 יצירת האוספים וסידורם בספר משלי ספר משלי מורכב מתשעה אוספים : ( 1 ) א - ' ט ( 2 ) ; ' י' 1 -כ"ב ( 3 ) ; 16 כ"ב 17 -כ"ד ( 4 ) ; 22 כ"ד ( 5 ) ; 34-23 כ"ה-כ"ט ( 6 ) ; ל' ( 7 ) ; 14-1 ל' ( 8 ) ; 33-15 ל"א ( 9 ) ; 9-1 ל"א . 31-10 להלן ננסה לברר כיצד נוצרו האוספים הללו ולפי איזו שיטה סודרו בספר . אם היה מקום לתהות ביחס למשלים הבודדים , אילו מהם צמחו בקרב העם , ואילו בין חכמי החצר וסופרי המדינה , אין ספק כזה ביחס לתשעת אוספי המשלים שבספר : בכולם ניכרת ידם של המשכילים . ראשית , מעיד על כך כבר מספר המשלים בכמה מן האוספים : הם כה מרובים וכה נבדלים זה מזה בצורתם ובתוכנם , שאין שום ספק שהם לא נשמרו בזיכרון ולא הועברו בעל פה , אלא נמסרו בכתב . שנית , ההומוגניות הקיימת , בכל זאת , בתוך האוספים מלמדת על עבודה מתוחכמת של מסדרים . למשל , החלק הראשון של האוסף השני , מש' י - ' ט"ו , בנוי ברובו הגדול מפתגמים בעלי שתי צלעות בתקבולת ניגודית , כגון 'מענה רך ישיב חמה , ודבר עצב יעלה אף' ( ט"ו . ( 1 וכן החלק השני באוסף החמישי , פרקים כ"ח-כ"ט , כגון 'בפשע ( גרוס : בפשע ) איש רע מוקש ' , וצדיק ירון ושמח' ( כ...  אל הספר
כרמל