4. פיתוחם של משלים: הנאום, הוויכוח

. 4 פיתוחם של משלים : הנאום , הוויכוח ספר משלי הוא עדות לאפשרויות הרבות של פיתוח הצורות הראשוניות של הפתגם והעצה . וכבר ראינו במקרים של אותם משלים דומים , כיצד פתגם בסיסי קצר פותח בדרכים שונות לפתגמים ספרותיים . יתר על כן , הפתגם הקצר מעצם טבעו מבקש לו יישומים שונים . הרי ביסודו הפתגם הוא מאמר הכללה : מחשבת החכם שצברה הוראות אני ואמנ אמ אפה תורגמו לעברית ; ראו : י"מ גרינץ , סיפורים , מזמורים , משלים מספרות מצרים העתיקה , ירושלים תשל"ה 16 . 207-151 , לגבי ענחששונקי ועוד דברי חכמה מאוחרים ראו : Freiburg-Gottingen 1983 Literature in the International Context - A Study of Demotic Instructions ( OBO 52 ) , M . Lichtheim , Late Egyptian wisdom 17 טענות אחרות בעד ראשוניותו של הפתגם ומשניותה של העצה הביא צימרלי . ראו : pp . 180-184 J . L . Crenshaw ed ., Studies in Ancient Israelite Wisdom , New York , NY 1976 , 175-207 , at 'Concerning the Structure of Old Testament Wisdom' [ 1933 ] ( English translation ) , in : w . Zimmerii , 18 סיכום הרעות בעניין ניתן בידי וייברי ( לעיל , עמ' , 390 הערה , ...  אל הספר
כרמל