2. הפתגם העממי ועיבודיו

. 2 הפתגם העממי ועיבודיו ההבחנה הזאת בין שתי כתות שונות של חכמים מסייעת להבין את תולדות ספרות המשלים , ולא רק מבחינת תכניה . הנה נמצאים משלים פזורים בספרים ההיסטוריים ובנבואה : 'מרשעים יצא רשע' ( שמ"א כ"ד ' ;( 13 כאמה בתה' ( יחד ט"ז ' ;( 44 אל יתהלל חוגר כמפתח' ( מל"א כ' ' ;( 11 על כן היתה למשל : הגם שאול בנביאים ' ? ( שמ"א י' ; 12 השוו י"ט ' ;( 24 מה לתבן את הבר ' ? ( יר' כ"ג . ( 28 בכל אלה המשל הוא משפט קצר , בלי תקבולת צלעות מכל סוג שהוא . משלים בתקבולת מופיעים שם רק לעתים רחוקות , כגון ביש' י' : 15 'היתפאר הגרזן על החוצב בו , אם יתגדל המשור על מניפו ' ? לעומת זאת בספר משלי אנו מוצאים משלים לרוב , ובדרך כלל הם באים 2 זוהי גם המסקנה של נילי שופק , על סמך בדיקת מונחים המשותפים לחכמה המצרית והישראלית ; ראי : Ancient Egyptian Literature ( OBO 130 ) , Fribourg-Gollingen 1993 N . Shupak , Where Can Wisdom Be Found ? The Sage ' s Language in the Bible and 16 לאמור בסעיף זה ובסעיפים הבאים כדאי להשוות גם את דברי גרינץ : י '' מ גרינץ , ספר משלי — 2 פרקי מבוא , ירושלים תשכ"ח , עמ' ט-לב . בתקבו...  אל הספר
כרמל