1. החצר והערים

. 1 החצר והערים תולדותיה של ספרות המשלים מסתברות היטב על ידי ההבחנה בין הסוגים השונים של החכמים - חכמי הערים וחכמי החצר . את אלה האחרונים הכרנו בדמויותיהם של יונדב , חושי ואחיתופל - חכמים ויועצים מימי דוד . ואולם התמונה טעונה השלמה . ראשית , בחצר קיימת אווירה בינלאומית כלשהי . שליחים של מלכים זרים מבקרים בה ( ראו למשל מל"ב כי ; 19-12 יר' כ"ז , ( 3-1 ומלכים מבקרים זה אצל זה . החצר מועדת לקליטת השפעה זרה , ובין השאר להכרת החכמה הבינלאומית . לא בכדי מספרת האגדה המקראית , שמלכת שבא באה לנסות את שלמה בחידות ושיבחה אותו על חכמתו ( מל"א י' . ( 13-1 ולא מקרה הוא , שכאשר מפארים את חכמת שלמה משווים אותה אל 'חכמת כל בני קדם' ואל 'חכמת מצרים' ( מל"א ה' . ( 10 הווי אומר , בחוגי החצר מטפחים את ספרות החכמה , תוך כדי קליטה של יצירות זרות , הטמעתן , חיקוין , וניסיונות להתחרות עמהן . החכמה היא חלק מתרבות החצר . זהו טעמה של הידיעה על 'משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה' ( מש' כ"ה . ( 1 שנית , בחצר דואגים למנהל המדינה , ולמנהל תקין ברמות השונות יש לחנך . האיש המחונך ' , איש נבון וחכם , ' הוא הראוי ...  אל הספר
כרמל