2. התועלתנות

. 2 התועלתנית הדיבור והנאום אינם הכול ; לפעמים , ברגע הנכון , החכם יודע לשתוק . כך , למשל , נאמר במשלי : 'אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת' ( י"ב ' ; 23 ערום' במשלי איננו תואר של גנאי . ( וכאן אנו באים לתכונה נוספת של החכם - היותו בעל תחבולות . הוא מחשב את המהלכים כדי שייצאו לטובתו . דוגמה מובהקת לאיש כזה הוא יונדב בן שמעה , שהכתוב הגדיר אותו כ'איש חכם מאד' ( שמ"ב י"ג . ( 3 הנה הוא נותן לאמנון עצה , כיצד יביא אליו את תמר ( שם פס' , ( 5 ואמנון לא העלה על דעתו ' לעשרת לה מאומה' ( פס' . ( 2 תכליתה של העצה ברורה - פיתוי או אונס - אך יונדב בן שמעה הצליח להימנע מלהגיד זאת במפורש ; הרי החכם יודע גם לשתוק ! לאחר האונס באה נקמתו של אבשלום שהורג את אמנון , ושוב עולה על הבימה יונדב בן שמעה ומסביר את מניעיו של אבשלום . ובכך , לא במפורש אך במשתמע , הוא מצדיק את הדין על אמנון ! תמר נאנסה , אמנון נרצח , אבשלום ברח , אך יונדב בן שמעה יצא נקי , והוא עומד ומפרש את המאורעות . האיש החכם הזה , יונדב בן שמעה , הוא בעל תחבולות ואופורטוניסט ' - חכם להרע' היינו קוראים לו . מה גדול ההבדל שבינו ובין 4 וכן מ...  אל הספר
כרמל