פרק א: חכם וחכמה בתקופת המקרא

פרק א : חכם וחכמה בתקופת המקרא ומשפטים ושמרתם ועשיתם , כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים , אשר ישמעון את כל החקים האלה . ואמרו : רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה . כי מי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים , ככל התורה הזאת , אשר אנכי נותן לפניכם היום . ' הציות לחוקי התורה ( לאו דווקא לימודם והוראתם , ( באשר הם חוקים טובים ונכונים , הוא המעיד שישראל הם עם חכם ונבון . ואולם ברוב הכתובים שבמקרא ההוראה של חכם שונה לגמרי . החכם הוא מומחה , מומחה למלאכה למשל , כגון בצלאל בן אורי ואהליאב בן אחיסמך ושאר עושי המשכן ( שמ' ל"א ; 11-1 ל"ה ; 35-30 , 25 , 10 ל"ו 1 ואי , ( ' וחירם עושה המקדש ( מל"א ז' . ( 14-13 על בצלאל , למשל , אומר ה : ' 'ואמלא אותו רוח אלהים , בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה' ( שמ' ל"א . ( 3 ובאותה מידה חל התואר חכם על חרשים ועל צורפים העושים פסלים ומסכות לעבודה זרה ( יש' מ' : 20 'חרש חכם יבקש לו להכין פסל לא ימוט ; ' והשוו גם יר' י' . ( 9 ויכול החכם להיות מומחה בהשטת אניות ותיקונן ( יחד כ"ז . ( 9-8 וכן אפשר שאישה חכמה היא מומחית לקינה ועל כן תבוא כשם נרדף למקוננת ; כך אומר ירמיהו : ...  אל הספר
כרמל