3. הערכת המבע הספרותי על פי א"ל שטראוס

. 3 הערכת המבע הספרותי על פי א"ל שטראוס עבודתו של אריה לודוויג שטראוס בתהלים היא חלק מחקירה רחבה יותר בספרות ישראל , שכללה יצירות של יהודה הלוי , חיים נחמן ביאליק , ש"י עגנון ודוד שמעוני , ובספרות העמים , שנושאיה השתרעו למן אייסכילוס ועד דוסטוייבסקי . המדובר כאן בכתביו העבריים שכונסו והותקנו לדפוס לאחר מותו בספר בדרכי הספרות . כתביו בגרמנית , הכוללים שירה ודברי עיון , כונסו ופורסמו בגרמניה בדור האחרון . בניגוד לוייס , לא שאף שטראוס לתורת ספרות 'נקייה' מהיסטוריה . אדרבה , בחקירותיו על סופרי אירופה , כגון פלובר ודה קוסטר , הרבה לשים לב לרקע החברתי והלאומי של חיבוריהם . הוא הטעים שההתעוררות הלאומית של הבלגים ( פלמים רואלונים ) היא הרקע לאפוס הפיקארסקי טיל אולנשפיגל שחיבר דה קוסטר , ואילו ההגמוניה של הבורגנות בצרפת היא הנושא לביקורת המידות החריפה העולה מן הרומאן של פלובר , מדאם בוברי . לא כן דיוניו של שטראוס במזמורים - בספרו נדונו חמישה : כ"ג ; קי"ד ; קל"א ; קכ"ד ; י"ב - כאן נמנע מכל דיון היסטורי . כנראה סבר , במידה רבה של צדק , שאמות מידה היסטוריות אינן תופסות ביצירות ספרותיות אלה : זיהוי...  אל הספר
כרמל