2. השיטה הכוליית על פי מאיר וייס

. 2 השיטה הכוליית על פי מאיר וייס הגישה הספרותית למקרא בכלל ולשירה המזמורית בפרט יוצגה בישראל בעבודותיהם של אריה לודוויג שטראוס ( 1953-1892 ) ושל מאיר וייס . ( 1998 -1909 ) הן מצויות בלי קושי לקורא העברי , ולפיכך נוכל להסתפק , במסגרת מבוא זה , בתיאור קצר ובקצת הערות ביקורת . עם זאת ראוי ללומדי המקרא להתוודע במישרין לחיבוריהם של וייס ושטראוס : בראשון ימצא הקורא מבוא מקיף שיתן בידו התמצאות בנעשה במדע הספרות וביישומו למקרא , ובשני -אינטרפרטאציה רגישה לשירה פרי רוחו של מבקר ספרות שהיה גם משורר . שניהם כאחד עשו ניסיון ליישם לשירה המקראית את השיטות המקובלות בחקר הספרות המודרני . העיקרון שעליו עומדת שיטתו של מאיר וייס , האינטרפרטאציה הכוליית , הוא פירוש היצירה הספרותית מתוכה , על הכלל שבה ועל כל פרטיה . ולפי עיקרון זה הוא 23 בכיוון זה פירש הרד"ק את פס' , 7 בפירוש שני , שונה מן הפירוש הראשון ( האם נפלו שם כמה מילים : (? 'אמר : חולי ופחדי ורקדי ונוסי מלפני אדון , ומי הוא זה האדון ? אלוה יעקב . ' ראו : רבי דוד קמחי ( רד"ק , ( הפירוש השלם על תהלים , יוצא לאור על ידי א' דרום , ירושלים תשל"ד , עמ' ...  אל הספר
כרמל