פרק ג: בחינות ספרותיות בשירה המזמורית

פרק ג : בחינות ספרותיות בשירה המזמורית ידי עשו עוגב ואצבעותי כנור ואשימה ליהוה כבוד . אמרתי אני בנפשי : ההרים לוא יעידו לי והגבעות לוא יגידו עלי , העצים את דברי והצואן את מעשי , כי מי יגיד ומי ידבר ומי יספר את מעשי ? אדון הכול ראה אלוה הכל הוא שמע והוא האזין שלח נביאו למושחני את שמואל לגדלני . יצאו אחי לקראתו , יפי התור ויפי המראה , הגבהים בקומתם היפים בשערם 1 לא בחר יהוה אלהים בם . וישלח ויקחני מאחר הצואן וימשחני בשמן הקודש וישימני נגיד לעמו ומושל בבני בריתו . הקריאה אינה קשה לקורא הישראלי , על אף הבדלי כתיב אחדים , כגון צונו = ) צאנו , ( התור = ) התואר ) וכדומה . גם תוכן המזמור , לפי גרסתה של עמארה , אינו קשה להשגה ; וננסה לסכם אותו כאן . השיר מספר מפי דוד על תולדותיו עד משיחתו . אביו הפקיד אותו לרעות את הצאן ; בתוך כך עשה לו דוד כלי נגינה - עוגב וכינור - ושר לכבודו של ה . ' הוא האמין שבהיותו נתון בטבע הרים , גבעות , עצים וצאן - לא יימצא מי שיעיד על דבריו ומעשיו , כלומר על שירתו ונגינתו . אולם אלוהים , הכול יודע , ראה ושמע , ועל כן שלח את שמואל למשוח אותו למלך . כך העדיף ה' את דוד הק...  אל הספר
כרמל