5. מזמורי המלכת ה'; השערת מובינקל

. 5 מזמורי המלכת ה ; ' השערת מובינקל בתוך ההמנונים מצוי תת סוג אחר שמשך אליו תשומת לב רבה . אלה הם המזמורים המכונים 'מזמורי המלכת ה . " הגדרתם זו באה להם משום שלא זו בלבד שה' מפואר בהם כמלך , אלא שהוא מתואר כאילו עלה למלוך בשעה זו ממש . להלן נרשום את המזמורים ונצטט את הפסוקים המבטאים את מעשה ההמלכה . מ"ז : מלך אלהים על גוים , אלהים ישב על כסא קדשו ( פס' ; 9 כיוון שזהו מזמור ' אלוהיסטי , ' יש לגרוס פעמיים ה' במקום 'אלהים . ( ' צ"ג : ה' מלך , גאות לבש , לבש ה' עז התאזר ( פס' . ( 1 צ"ו : אמרו בגוים r ה' מלך , אף תכון ( גרוס ) תכן ) תבל , בל תמוט ( פס' . ( 10 צ"ז : ה' מלך תגל הארץ , ישמחו איים רבים ( פס' . ( 1 צ"ח . הריעו לה' כל הארץ הריעו לפני המלך ה' ( פס' . ( 6-4 צ"ט : ה' מלך , ירגזו עמים , י י שב ( גרוס : ישב ) כרובים ) ... פס' . ( 1 ההכרזות 'מלך ה ' , " ה' מלך' וכדומה משמעותן היא : 'ה' נעשה מלך' - פעולה שהושלמה זה מקרוב . וכן טוענים נתן ובת שבע לפני דוד : 'מלך אדניהו' ( מל"א א' ' , ( 13 , 11 ועתה אדניהו מלך' ( שם . ( 18 ואכן אנו מוצאים זאת כנוסחה מגובשת בשעת ההמלכה ממש : שמ"ב ט"ו : 10...  אל הספר
כרמל