4. ביקורת על גונקל; המורשה השמית־מערבית

. 4 ביקורת על גונקל ; המורשה השמית מערבית מי שעקב אחר הדגמת שיטת גונקל יכול היה להרגיש שאף כי הודגם ההמנון מתה' קי"ג , בכל זאת נזקקנו ללקט את אפיוני ההמנון ממזמורים שונים . ובכך כבר ניכרת חולשה בשיטת גונקל : כמעט אי אפשר למצוא דוגמה אחת חדה וטהורה לסוג ספרותי כלשהו . מבחינת דגמי הסוגים , כמעט כל המזמורים לוקים בחסר וביתר . ומעניין הדבר , שמזמורים המתקרבים לדגם האידיאלי של הסוג נראים להיות מאוחרים ( כגון קל"ה . ( הוא הדין בצמיחה ההדרגתית של הסוג מתוך נוסחה אחת שהייתה ה'גרעיך שלו . בהמנון , לפי ההשערה , זו הייתה הקריאה 'הללויה . ' האם מקרה הוא שכל הופעות מילה זו ( עשרים וארבע , כולל קל"ה ( 3 הן בספר הרביעי והחמישי של תהלים , מתה' ק"ד ואילך ? והרי גוש מזמורים זה הוא מן המאוחרים שבספר . וכן מוצא אתה שהמילה הללויה נוספה בתרגום השבעים בראש מזמורים קי"ד , קט"ז ; קי"ז ; קי"ח ובקט"ז 10 ( הפותח אצלם מזמור , ( ובקומראן נוספה בתה' צ"ג , 1 בקי"ח 29 ( סוף 27 שיעור הכתוב : 'המגביהי לשבת בשמים , המשפילי לראות בארץ , ' כפי שראה אהרליך . דוגמאות למבנים תחביריים סגנוניים כאלה יש בדב' י"ד ; 24 קה' ד' . 14...  אל הספר
כרמל