2. הביקורת ההיסטורית במאה התשע־עשרה

. 2 הביקורת ההיסטורית במאה התשע עשרה המאמץ של מדע המקרא למצוא אלטרנאטיבה לתפיסת המסורת על דוד כמחבר ספר תהלים נובע משתי מגמות שבו : מצד אחד הוא חפץ להבין את המזמורים על רקע זמן חיבורם - כלפי מי הם מכוונים ועל מה הם רומזים , ומצד שני מבקש ההיסטוריון להשתמש במזמורים כחומר לבניינו , ובמקרה זה - לתולדות הספרות המקראית ואמונת ישראל . כמאפיין של תקופה ראשונה של ביקורת היסטורית של ספר תהלים נוכל להעמיד את הפרשן הגרמני היינריך איוולד . אכן , איוולד ערך את פירושו תוך כדי סידור היסטורי של המזמורים לפי תקופותיהם . ואלה הן התקופות שהבחין , ועל ידן כמה מהמזמורים שמיץ : א . מזמורי דוד וזמנו ( ג ; ' ד ; ' ח ; ' י"א ] ; ט"ו ] , י"ח ; י"ט ; כ"ד ; כ"ט ; ל"ב ; ק"א . ( ב . עד המאה השמינית ( כ ; ' כ"א ; מ"ה . ( ג . מהמאה השמינית ( מ"ו ; מ"ח , ע"ה ; ע"ו . ( ד . סוף המלוכה . ה . שירי הגולה . ו . ספר איכה . ז . שירי שיבת ציון ( פ ; ' פ"ט ; קל"ב . ( ח . שירים אחרונים ( קי"ט ; ק"ג ; ק"ד , ק"ז , קי"א-קי"ד ; קי"ז . ( 6 לתרגום האנגלי של פירושו ראו לעיל , עמ' , 312 הערה . 24 קרוב לאיוולד בשיטתו היה בוטנויזר : r...  אל הספר
כרמל