5. הנוסח בספר תהלים

. 5 הנוסח בספר תהלים שיבושי הנוסח שמצאנו במזמורים האלפבתיים , ועל ידם גם הניסיונות הלא מוצלחים לתיקון , יכולים לשמש לנו מורה דרך בבעיית הנוסח של ספר תהלים . הרי לכאורה יכול היה הסדר האלפביתי לשמור על הנוסח שלא ישתבש ; ובכל זאת אירעו קלקולים : פסוק נפל , מילה לא הוכרה ונבלעה בקודמת , סופר למדן חשב לתקן את הסדר ובלבלו ; עוד סופר אחריו ביקש לשפר ורק טשטש את הטעות . אפילו נמשוך ידנו ממזמור ט - ' י , ' שקשה להבין מה קרה בו , אנו רואים בעין כיצד נוסח משתבש כנגד כל הסיכויים . מכאן עולה אזהרה . אפשר היה לחשוב שספר המחזיק שירה שהייתה נאמרת שוב ושוב בעבודת הקודש תהיה מסירתו יותר מהימנה מספרים אחרים בני זמנו - ואולי היה הדבר כן , קשה להשוות ולדעת - ובכל זאת גם ספר כזה , אסופת המזמורים , מועד לשיבושי הנוסח . כפי שגם נראה בהמשך , אין סמך לדעה ש'נוסח המסורה' של ספר תהלים נשתמר במצב טוב . להלן אני מבקש להציג מבחר קטן של הגהות בספר תהלים , ברובן הגהות קלות , חלקן בעזרת עדי נוסח ואחרות מן הסברה . הסברה תתבסס בדרך כלל על הרצף התוכני כפי שהוא נקלט על ידי הפרשן , או גם תיעזר בתקבולת הצלעות האופיינית לשיר...  אל הספר
כרמל