4. המזמורים האלפבתיים ונוסחם

. 4 המזמורים האלפבתיים ונוסחם בספר תהלים יש שמונה מזמורים אלפבתיים , היינו שפסוקיהם מסודרים לפי סדר האלפבית . סקירתם עשויה ללמד פרק כלשהו בתולדות השירה המקראית ובמסירתה , ועל כן נעסוק בהם להלן . הפשוטים ביותר הם שני המזמורים הקצרים , קי"א וקי"ב . הראשון הוא המנון השר את שבחי ה' והשני - שיר שבח לצדיק . משותף להם אופן סידורם : בכל פסוק שתי צלעות , וכל צלע פותחת באות ; יוצאים מן הכלל שני הפסוקים האחרונים , שיש בכל אחד מהם שלוש צלעות , לשלוש אותיות . לפיכך עומדים שני המזמורים האלה על עשרה פסוקים בכל פרק r שמונה פסוקים בעלי שתי צלעות , ושני פסוקים בעלי שלוש צלעות - יחד עשרה פסוקים ועשרים ושתיים צלעות . ההפך הגמור ממזמורים אלה מבחינת האורך הוא תה' קי"ט . כאן פותחת כל אות של האלפבית שמונה פסוקים ; 32 ראו : רופא ' , סידורם של החוקים' ( לעיל , עמ' , 312 הערה . ( 25 ולפיכך כונה המזמור במסורת היהודית 'תמניא אפיך - שמונה פנים ( בבלי , ברכות ד / ע"ב . ( סכום פסוקי המזמור הוא מאה שבעים ושישה , שהוא בדיוק עשרים ושניים כפול שמונה . זהו המזמור הארוך ביותר בספר תהלים , והוא מוקדש לתאר את הדבקות בתורת ה ...  אל הספר
כרמל