3. קבצים במזמורי תהלים; הסידור האסוציאטיבי

. 3 קבצים במזמורי תהלים ; הסידור האסוציאטיבי בספר תהלים מצויים קבצים קטנים יותר של מזמורים שאורגנו , מסתבר , לפי כותרותיהם . כך , למשל , ישנו קובץ של חמישה עשר 'שירי המעלות , ' בתה' ק"ךקל"ד ( הכותרת של תה' קכ"א קצת שונה ' ! שיר למעלות . ( ' רוב השירים בקובץ זה הם מאוחרים , להוציא את מזמור קל"ב , שיש בו כמה סימנים של עתיקות . כמו כן ניתן להגדיר שלושה קבצים לפי שיוכם למחברים : לדוד : ג - ' מ"א ; נ"א-ע"ב . בסוף הקובץ בא מזמור 'לשלמה' ( ע"ב , ( שבסיומו חתימה 'כלו תפלות דוד בן ישי' ( ע"ב . ( 20 בקובץ זה יש ארבעה מזמורים 'יתומים' ( חסרי כותרת : ( ל"ג ; ס"ו ; ס"ז ; ע"א . פרק י' אינו יתום , כי הוא המשך של פרק ט , ' כפי שאבאר להלן . 22 על תה' פ"ב ראו את הדיון החשוב של רייט : "י Environment ( SBT 2 ) , London 1950 , 30-41 G . E . Wright , The Old Testament against 23 ראו : צ"פ חיות , ספר תהלים ( תנ"ך עם פירוש מדעי יוצא על ידי א' כהנא , ( דפוס צילום . ירושלים תש"ל , על אתר ; ד ויסמן , בתוך תהלים א' ( עולם התנ"ך , ( תל אביב , 1985 על אתר . לעומתם , רבים מהפירושים החדשים זנחו את הדרך הביקורתית . לב...  אל הספר
כרמל