2. תהלים - חמשת ספריו; הפסלטריון האלוהיסטי

. 2 תהלים - חמשת ספריו ; הפסלטריון האלוהיסטי במסגרת המבוא הזה נתמקד בעיקר בספר תהלים הקאנוני . המונח 'תהלים' הוא רבים של תהלה . וכבר העירו בצדק , שצורת הרבים השגורה במקרא היא תהלות ( שמ' ט"ו ; 11 יש' ס' ; 6 ס"ג ; 7 תה' ט' ; 15 כ"ב ; 4 ע"ח ;( 4 ואם כן אפשר שהמונח 'תהלים' 6 הוא מאוחר , בתר מקראי ' . על כל פנים , השם מאפיין את הספר כקובץ של דברי הלל ושבח . מבחינת התוכן אפשר להסכים שהתהילות הן דומינאנטיות . גם במזמורים של תפילה ותחינה מופיעים יסודות של שבח , למשל בתה' ג' : 4 'ואתה ה' מגן בעדי , כבודי ומרים ראשי . ' ואם כן , השם יאה לספר . בכל זאת עולה מן הספר גם תפיסה אחרת - ספר של תפילות . המונח תפילה מופיע בספר כשלושים פעמים , ובתה' ע"ב 20 נאמר : 'כלו תפלות דוד בן ישי . ' עולה כאן האפשרות שהייתה זו תפיסה אלטרנטיבית , אולי מוקדמת יותר , ועליה הושלטה תפיסת הספר כדברי שבח . זו ניכרת לא רק בשם הספר אלא גם בפסוקי החתימה של חמשת ספרי תהלים - א - ' מ"א ; מ"ב-ע"ב ; ע"ג-פ"ט , צ - ' ק"ו ; ק"ז-ק"ן . הפסוקים הללו מכונים דוקסולוגיות ( מן השם היווני דוקסה - 'כבוד , ' כי הם נותנים כבוד לאל . ( ואלה הפס...  אל הספר
כרמל