1. השירה המזמורית והיקפה

. 1 השירה המזמורית והיקפה שני היבטים יש למונח 'שירה מזמוריו - ' ! אחר פנימי ואחר חיצוני . מן ההיבט החיצוני מדובר בשירה הקשורה לעבודת האלוהים , בתחילה במקדשים ואחר כך בבתי הכנסת . ואם כן הייתה זו שירה מלווה בנגינה על כלים שונים , כפי שמוכח מספר דברי הימים : 'המשוררים בכלי שיר , נבלים כינורות ומצלתים , משמיעים להרים בקול לשמחה' ( דה"א ט"ו . ( 16 שירה זו כללה מדרך הטבע תפילות , וכנגדן שירי תודה , וכן המנונים = ) תהילות , ( שבהם שיבחו את מעלותיו ומעשיו של האלוהים . מן ההיבט הפנימי , השירה המזמורית היא ברובה שירה לירית , שבה באים לידי ביטוי רגשותיהם של המשוררים המתפללים או המשבחים . בכך אנו מבדילים בין השירה המזמורית לשירה האפית , המתרכזת בגבורות ה' בבריאה ובניצחונותיו על אויבים מיתיים או היסטוריים . דוגמאות לשירים אפיים כאלה יש בשירת הים ( שמ' ט"ו , ( 18-1 בשירת דבורה ( שופ' ה ( ' ובמסגרת של ברכת משה ( דב' ל"ג . ( 29-25 , 5-2 המגעים של שירים אלה עם שירי העלילה הכנעניים כבר הוכרו היטב . ואולם צריך להודות , שהגבולות בין שירה אפית ולירית אינם מוחלטים בדרך כלל , וגם לא יכלו להיות כך בשירה המקר...  אל הספר
כרמל