פרק א: השירה המזמורית וספר תהלים

פרק א : השירה המזמורית וספר תהלים המזמורית . אמנם , על יד המזמורים שבספר תהלים באים כמה שירים חכמתיים , כגון פרקים ל"ז ; מ"ט ; ע"ג \ אך בסך הכול שירים אלה הם מיעוט קטון בתוך הספר . מקום לעצמה קובעת לה גם השירה הנבואית . חל ק ניכר מספרי הנביאים כתוב כדברי שיר ; ויש בהם , כפי שעוד נראה , יסודות רבים של השירה המזמורית ; אך עיקרה של הנבואה עומד על היותה דבר האל לאדם או דברו של אדם הנחשב לשליח האל , וזו אינה מהותה של השירה המזמורית . בספר תהלים באים אך מעט מאמרים בנוסח נבואי , והם בחזקת יוצא מן הכלל המאשר את הכלל . גם על כך ידובר בהמשך . ומן הראוי להזכיר כאן עוד סוג אחד של שירה מקראית . אלה הן הברכות לאבות ולשבטים , כגון ברכת נח לבניו ( בר' ט' , ( 27-25 ברכת יצחק ליעקב ולעשו ( בר' כ"ז , ( 40-39 , 29-28 ברכת יעקב לבניו ( בר' מ"ח ; 16-15 מ"ט , ( 27-2 ברכת הכוהנים לעם ( במ' ר , ( 26-24 ברכות בלעם ( במ' כ"ג ; 24-18 , 10-7 כ"ד , ( 24-20 , 19-15 , 9-3 וברכת משה לשבטים ( דב' ל"ג . ( 29-2 על ידן ראוי למנות את השירות הקצרות לארון ( במ' י' , ( 36-35 לבאר ( במ' כ"א , ( 18-17 שירת המושלים ( במ' כ"א ( 3...  אל הספר
כרמל