4. פרידסטינאציה ופרספקטיבה היסטורית

. 4 פרידסטינאציה ופרספקטיבה היסטורית קישור שני העולמות שבאפוקליפטיקה מצמצם בהכרח את החופש של האדם . לא זו בלבד שתוצאות המלחמה למטה נקבעות על ידי התמודדות 'השרים' למעלה , אלא שיש גבוה מעל גבוה . הוא קבע את הזמנים , כמה תגבר חיה אחת וכמה חיה אחרת , ומתי תינתן המלכות לבן האדם , כלומר לעם ישראל ( ת' ך . ( ' מכאן , שהאפוקליפטיקה שואפת אל האמונה בגזרה הקדומה , בפרידסטינאציה . בכך שוב מתקרבת האפוקליפטיקה אל כת קומראן המזוהה - בצדק , לדעתי - עם האיסיים . כת קומראן קבעה את הכלל : 'מאל הדעות כול הווה ונהייה . ולפני היותם הכין כול מחשבתם , ובהיותם לתעודותם כמחשבת כבודו ימלאו פעולתם ואין להשנות' ( סרך היחד ג' . ( 16-15 לא כן עמדתה של הנבואה , שהתוכחה שבה עומדת כולה על חופש האדם ; ומתוך ההכרה הזאת עולות קריאות הנביאים להכרעה מוסרית , כי בה תלוי העתיד : ' שנאו רע ואהבו טוב , והציגו בשער משפט , אולי יחנן ה' אלהי צבאות שארית יוסף' ( עמוס ה' ' ;( 15 שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך ( הו' י"ד ' ;( 2 אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו , ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו' ( יש' א' . ( 19-18 וכבר ראינו כיצד מעבדי ...  אל הספר
כרמל