3. תורת המלאכים ואחדות העולמות

. 3 תורת המלאכים ואחדות העולמות את התשובות מספק בדרך כלל מלאך מבאר , המסביר את המראות ומשכיל בינה בנסתרות ( דנ' ז' ; 16 ח' ; 16 ט' ; 21 י' ;( 21-5 לפעמים הוא מזוהה בגבריאל . וכאן אנו נוגעים בתכונה נוספת של האפוקליפטיקה , והיא היותה בעלת תורת מלאכים מפותחת . החוזה רואה את 'עתיק יומין' יושב ' , אלף אלפים ( קרי : אלפין ) ישמשונה ורבו רכון ( קרי : רבבן ) קדמוהי 01 ) . r ( ז' . ( 10-9 חלק מן המלאכים הללו הם שרי האומות : מיכאל הוא שר ישראל ( י' ; 21 י"ב , ( 1 וכנגדו יש שר לפרס ( י' ( 20 , 13 ושר יוון ( י' . ( 20 יש אפוא למלאכים לפחות שלושה תפקידים : פמליה של מעלה , שרי האומות , מלאך מבאר . הניגוד עם הנבואה הוא רב . הרי ברוב ספרי הנביאים אין התגלויות של מלאכים , והנביאים , מכללא או במפורש , העמידו עצמם כשליחי ה' - היינו , לפי המינוח של לשון המקרא , כמלאכיו ! התמורה הזאת חלה באפוקליפטיקה עם תודעה של גידול המרחק בין שמים לארץ . האל הנשגב אינו מדבר עם האדם ואינו מתערב במישרין בעולם . יש לו לכך משרתים ומתווכים העומדים לרשותו ועושים את רצונו . ועם כל זאת נתפסים העולמות , העליון והתחתון , כאחדות אח...  אל הספר
כרמל