2. מדרש נבואות באפוקליפטיקה; אופיה המחקרי; 'גמר הקץ'

. 2 מדרש נבואות באפוקליפטיקה ; אופיה המחקרי ' ; גמר הקץ' ועם זאת יש באפוקליפטיקה גם תודעה ברורה של תלות בנבואה שהייתה לפניה . ... ' וישתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים ובאניות רבות ובא בארצות ושטף ועבר' ( דנ' י"א - ( 40 פרפראזה ברורה מתוך יש' ח' : 8 'וחלף ביהודה ( מלך אשור , ( שטף ועבר , עד צואר יגיע . ' וכן השוו דנ' י"א : 44 'ושמעות יבהלהו ממזרח ומצפון' עם יש' ל"ז ... ' : 7 ושמע שמועה ושב לארצו ; ' ודנ' י"א : 45 'ויטע אהלי אפדנו בין ימים להר צבי קדש , ובא עד קצו ואין עוזר לו' עם יש' ל"ז : 24 'ואבוא מרום קצו ' ... ויש' ל"א : 3 'וה' יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזר . ' ... מה שאמר ישעיהו בן אמוץ על סנחריב הוסב עתה בידי האפוקליפטיקן על אנטיוכוס אפיפאנס . לכאורה מה צורך היה לו בכך ? הרי הוא מדבר בשמו של דניאל איש חמודות ( י' , ( 19 , 11 שהמלאך אומר לו ' ובאתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים' ( י' !( 14 ואף על פי כן הוא מרגיש צורך לדרוש את הנבואות העתיקות וליישם אותן על ימיו . בכפילות הזאת מתקרבת האפוקליפטיקה לדרכו של הפשר , המוכר לנו עתה מקומראן . שהרי באפוקליפטיקה מקבל החוזה התגלות חדשה , ...  אל הספר
כרמל