1. תקופת האפוקליפטיקה, אופיה הפסבדו־אפיגראפי

. 1 תקופת האפוקליפטיקה , אופיה הפסבדו אפיגראפי הספרות האפוקליפטית מיוצגת בתנ"ך בספר דניאל , ליתר דיוק בפרקים ז - ' י"ב שבו , שהרי ספר דניאל מתחלק לשניים : בחלק הראשון , פרקים א - ' ר , באים סיפורים על דניאל וחבריו - חנניה , מישאל ועזריה - בחצרות מלכי בבל ומדי , ובחלק השני באים ארבעה חזיונות של דניאל על מלכויות העולם ועל ישראל . החזיונות הם : ז ; ' ח ; ' ט ; ' י - ' י"ב , והם הוגדרו במחקר כאפוקליפסות ( בעברית : גילויים , התגלויות . ( יותר מאשר בתנ"ך מיוצגת האפוקליפטיקה בספרות החיצונית , אותה ספרות יהודית בימי בית שני שלא נכנסה לקאנון היהודי , ונשמרה בידי הכנסיות הנוצריות . דוגמאות לאפוקליפסות בין הספרים האלה הם ספרי חנוך , ברוך , עזרא הרביעי ועליית ישעיהו . אפוקליפסות אחרות נכתבו בידי נוצרים ונשמרו בתוך הברית החדשה או מחוצה לה . בדיקה בטיבם של ספרים אלה , יחד עם דנ' ז - ' י"ב , יכולה להביא להגדרת האפוקליפטיקה תוך כדי הנגדתה אל הנבואה . ראשית , יש כאן מסגרת של זמן . האפוקליפטיקה פותחת את פיה כאשר הנבואה משתתקת , אי שם בסוף התקופה הפרסית . ולא הנבואה בלבד נדמה , אלא כל יצירת המקרא . שני מ...  אל הספר
כרמל