2. מסורת, תוכחה וייעוד בדברי הנביאים

. 2 מסורת , תוכחה וייעוד בדברי הנביאים על דרך ההדגמה נעסוק כאן בשני נביאים בלבד שניבאו שניהם בפרק זמן אחד , במחצית השנייה של המאה השמינית לפסה"נ - ישעיהו בן אמוץ והושע בן בארי . העיון בדבריהם מעמיד אותנו על ההבדל העצום שביניהם , הן בנוגע לזיכרונות העבר , הן בדרישותיהם ותוכחותיהם , הן באשר לייעודים לעתיד . קשה לעתים להאמין , ששני אלה , וכן עמוס ומיכה , ניבאו בפרק זמן אחד ; והוא הדין לגבי נביאי J . L . Mays-P . J . Achtemeier ( eds . ) , Philadelphia 1987 , 41-49 B . S . Childs , The Canonical Shape of the Prophetical Literature ' , Interpreting the Prophets , סוף תקופת המלוכה - צפניה , ירמיהו ויחזקאל . מצד שני , עבר , הווה ועתיד אצל כל נביא ונביא שזורים יחדיו לתמונת עולם אחת . הדבר מקל עלינו במקצת את הבנת דברי הנביא ואת ההבחנה בין דבריו המקוריים לתוספות שנספחו עליהם . א . ישעיהו בן אמוץ נושא עמו את מסורת ירושלים ובית דוד . אכן , ירושלים היא עבורו 'קרית חנה דוד' ( כ"ט . ( 1 הוא יודע את ניצחונותיו של דוד בהר פרצים ובגבעון ( כ"ח ; 21 השוו : שמ"ב ה' , 25 , 21-20 וגרוס שם 'גבעון' תמורת 'גבע ...  אל הספר
כרמל