2. הנביאים והמקדש

. 2 הנביאים והמקדש נראה שבמשך תקופת המלוכה הלך והתגבש צד חברתי מקצועי אחר של הנביאים 1 הם התמסדו כמעמד קבוע של עובדי המקדש לצדם של הכוהנים . לכאורה פרכה בדבר : היש דבר יותר 'חופשי , ' פחות ממוסד ומקצועי , פחות 'מצוות אנשים מלומדה' מאשר הנבואה ? ואף על פי כן יש כמה וכמה ראיות , רובן מהימים של ערב החורבן , לקיומה של נבואה מקצועית במקדש . ראשית , אנו מוצאים 'כהן ונביא ' , ' כהנים ונביאים' נזכרים ברצף אחד , בנשימה אחת , ממש כפי שמוצאים לעתים את המלך והשרים יחדיו . קשה להימלט מן המסקנה , שכשם שהמלך והשרים מייצגים את הממשל , המרוכז בחצר המלוכה , כך הכוהנים והנביאים מייצגים את הדת , שבית חיותה הוא המקדש . עיקר ההזכרות של כוהנים ונביאים יחדיו הן בספר ירמיה , אך הן מצויות גם במקורות אחרים העוסקים באותה תקופה . ובאחדים מהכתובים האלה פורש שהכוהן והנביא הם בבית ה . ' ואכן מוצאים אנו את הכוהנים והנביאים שותפים יחדיו בקנאתם לבית ה , ' לכבודו ולעתידו . בסיפור על נאום המקדש של ירמיהו ( יר' כ"ו , ( מסופר בפרוטרוט ( פס' , ( 16-7 כיצד הכוהנים והנביאים תפסו את ירמיהו , הביאו אותו לדין על חילול הקודש ודרשו...  אל הספר
כרמל