4. מורשת הנבואה העתיקה בנבואה הקלאסית

. 4 מורשת הנבואה העתיקה בנבואה הקלאסית הנביאים הקלאסיים סיגלו לעצמם חלק מתכונותיהם של הרואים , כפי שברור מן המראות המובאות בדבריהם . דומה למראה שהזכרנו , כיצד אלישע ראה את חזאל מולך על ארם , הוא המראה הנזכר בדברי ירמיהו ( ל"ח : ( 22-21 ואם מאן אתה לצאת , זה הדבר אשר הראני ה : ' והנה כל הנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה מוצאות אל שרי מלך בבל ... והנה אומרות הסיתוך ויכלו לך אנשי שלמך , הטבעי ( גרוס : הטביעו ) בבץ רגלך , נסגו אחור . ובכן , מה שרואה ירמיהו הוא תמונה ממשית , חיה מאוד , מנפילתה העתידה של ירושלים , בוודאי תמונה קשה ביותר למלך השומע אותו - כיצד הנשים הנשארות , שלא מתו ברעב ובמגפות , נלקחות לשבי בידי הכובשים , ובשירת הלעג שלהן על צדקיהו ( השוו ער ( 7 הן כבר מבטאות נאמנות חדשה לשוביהן ... זהו אפוא סוג אחד של מראה נבואי : תמונת עתיד שה' מראה לנביא , והנביא מספר אותה לשומעיו . קצת J . M . Allegro , Qumran Cave 4 , 1 ( 4 Q 148-4 Q 186 ) , DJD V , Oxford 1968 , p . 9 , pi . 111 1 המגילה אמנם גורסת 'משא' תמורת 'מראה' בפס' ' . 15 דברים הולמים מאוד בעניין זה כתבה ד"ר רות פידלר , חלום ההתג...  אל הספר
כרמל