3. סוגי נבואה עתיקים

. 3 סוגי נבואה עתיקים הנה , לעומת הנוסחה המשמשת בנבואה הקלאסית 'נאום ה , " אנו מוצאים קטעי נבואות בספרות העוסקת בתקופה העתיקה , ובהם באות נוסחאות אחרות : 'נאם בלעם בנו בער' ( במ' כ"ד ( 15 , 3 וכן 'נאם דוד בן ישי' ( שמ"ב כ"ג . ( 1 הנביא מדבר בשמו ולא בשם ה . ' ולכך מתאים ההמשך של נאום דוד : 'רוח ה' דבר בי ומלתו על לשוני' ( כ"ג - ( 2 מתוכו של דוד מדבר רוח ה . ' יש כאן תפיסה אחרת של הנבואה : האלוהים נכנס לתוך האדם , מתמזג עמו , ומדבר מתוכו . תופעה קרובה לזו היא האנתוזיאסמוס ( המכונה בטעות בשם אכסטזה . ( זוהי נבואה בכוחו של רוח ה , ' הנזכרת פעמיים בספר שמואל ( שמ"א י' ; 12-10 , 6-5 י"ט . ( 24-20 השוו שמ' ד' : 16 'ודבר הוא = ) אהרן ) לך אל העם ; והיה — הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים . ' וכנגדו שמ' ז' ... ' : 1 ראה נתתיך אלהים לפרעה , ואהרן אחיך יהיה נביאך . ' היטיב לעמוד על הדבר מ"צ סגל ' , לתולדות הנביאים בישראל , ' ספר היובל לכבוד הרב ... י"צ הרץ , לונדון תש"ג , 111-101 , בעמ' . 104 6 בתנ"ך נופלת עליה בדרך כלל לשון 'התנבא , ' והיא חיזיון קולקטיבי . הנביאים שרים , מנגנים , רוקדים , מג...  אל הספר
כרמל