2. 'כה אמר ה'' - נוסחו של השליח

' . 2 כה אמר ה" - נוסחו של השליח תפקידו של הנביא בנבואות כאלה מוגדר על ידי שימושו בנוסחה 'כה אמר ( ה . ' ( ' בעולם המקרא זו הנוסחה שבה שליח מוסר את דברי שולחו , בייחוד את דבר מלכו ( ראו למשל שופ' י"א ; 15 מל"ב י"ח . ( 29 , 19 הנביא הוא אפוא שליח של מלך רם ונישא . ובהתאם לכך מוצאים אנו ששלושת חזיונות ההקדשה של הנביאים 'הגדולים' נוקטים לשון שליחות לגבי מינויו של הנביא ( יש' ר ; 8 יר' א' ; 7 יחד ב' ; 4 , 3 ג' , 5 . ( 6 מושג זה של שליחות , שעבודנו הוא כדבר מובן מאליו , לא היה כן בתחילה , ויש לו כמה השלכות מעניינות . ראשית , שליח - הלא מלאך הוא . וזו בדיוק משמעות המילה ' מלאך' בלשון המקרא . ואם נשאל , האם הנביא רואה עצמו כשליח על יד מלאכי שמיס או במקומם , על ברחנו ניתקל בעובדה שבכל הנבואה הקלאסית , להוציא את זכריה , אין מלאכים ממלאים שום תפקיד ! מסתבר אפוא שהנביאים הקלאסיים ראו עצמם כיורשי המלאכים של האמונה העממית וייחסו לעצמם את תכונתם . בתקופה המאוחרת גם כונו הנביאים 'מלאכים' ( יש' מ"ד ; 26 חגי א' ; 13 מל' א' ; 1 דה"ב ל"ו . ( 16-15 מוטיב ההיבריס ' ) גאוה ' , ' זדון ' , ' גדל לבב ' , ' רום...  אל הספר
כרמל