1. דבר ה' ודבר הנביא

. 1 דבר ה' ודבר הנביא אצל איש המדע בן ימינו קיימת נטייה , מודעת ובלתי מודעת , להניח לאלוהים ולדבר על הנביא . וכי מה יכול המדע לומר על אלוהים ? לכל היותר הוא יכול לדבר על המאמינים באלוהים . כנגד זה קיימת הנטייה אצל הסופרים העתיקים לתפוס את כל דבריהם של הנביאים כדברי אלוהים . בתוך כך ניטשטשה אצלם ההבחנה המקורית בין דבר ה' לדבר הנביא . הנה ביר' י"ד 1 יש כותרת : 'אשר היה דבר ה' אל ירמיהו על דברי הבצרות , ' ובכך הוגדרו כל הדברים הבאים כדבר ה' אל הנביא ' . אבל בהמשך בא קודם כול תיאור של פגעי הבצורת מפי הנביא ( י"ד , ( 6-2 ואחר כך - תפילה לה' בשם העם ( לשון מדברים , ( כדי שיתערב לטובתם ( פס' . ( 9-7 הכתוב הבא ( פס' , ( 10 שבו ה' נזכר בגוף שלישי , נראה כמחשבותיו של הנביא , המצטט מדברי נביא קודם , הושע ( ח' , 13 ט' , ( 9 ורק אחר כך בא דבר ה' ( פס' , ( 12-11 והוא תשובתו על התפילה מפני הבצורת . וכן המצב גם בהמשך . הדברים הבאים בפס' 18-13 אין להם קשר לבצורת , אך בפס' 22-19 באה עוד תפילה המסתיימת בהזכרה מפורשת של עצירת הגשמים : ' היש בהבלי הגוים מגשמים , ואם השמים יתנו רבבים ) ? ' פס' . ( 22 וגם כא...  אל הספר
כרמל