פרק ד: סוגים בדבריהם של הנביאים

פרק ד : סוגים בדבריהם של הנביאים . 10 ולא ידעו עשות נכחה , נאם ה , ' האצרים חמס ושד בארמנותיהם . . 11 לכן כה אמר אדני ה' צר וסביב ( יסבב י ) הארץ . והוריד ממך עזך ונבוזו ארמנותיך . נבואה זו , שניתן לכנותה 'נבואת הארמונות , ' נפתחת בקריאתו של הנביא להיאסף לשמרון ולראות בה את מעשי החמס והעושק . אם המילים 'נאם ה" בפס' 10 מקוריות , הרי הן ילמדו שגם ה' הסיק מסקנה מן העובדות שהנביא נטל על עצמו להצביע עליהן . פס' 11 ממשיך בדברו של ה' עצמו המבשר עונש לשומרון - מידה כנגד מידה : הם אוצרים חמס ושוד בארמונות , והארמונות יהיו לבז . מבנה כזה ניתן למצוא אצל הנביאים השונים : ביש' ז' ; 9-4 מי' ב' ; 3-1 יר' כ"ב 19-13 , כ"ח 16-15 , ערד אצל ישעיהו השני , מאתיים שנה אחרי עמוס , מצוי דגם נבואה זה . ראו למשל ביש' נ"א : 23-17 התעוררי , התעוררי , קומי ירושלים , אשר שתית מיד ה' את כוס חמתו , את קבעת כוס התרעלה שתית מצית . אין מנהל לה מכל בנים ילדה , ואין מחזיק בידה מכל בנים גדלה . שתים הנה קוראותיך , מי ינוד לך ? השד והשבר והרעב והחרב , מי אנחמך י בניך עלפו , שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר , המלאים חמת ה' גערת אל...  אל הספר
כרמל