5. טיב היחידות בספרי הנבואה

. 5 טיב היחידות בספרי הנבואה ובכן בספרי הנבואה שבידנו יש גם יחידות קצרות מאוד - פסוק אחד או שניים או שלושה . ונשאלת השאלה , היחידות האלה מה טיבן ? האם הן משקפות את המאמר הנבואי המקורי או שמא הן תקציר של נאום ארוך יותר ? וגם כאשר יש בידנו יחידות מקיפות יותר ( כגון יש' כ"ב ; 14-1 יר' כ"ב , ( 19-13 אפשר להוסיף ולשאול , מה היחס בין היחידה הכתובה בספר ובין הדברים שאמר הנביא - האם יש כאן רישום מילה במילה או כתיבה מסוגננת ? : ומכאן מוכח שוב שיר' כ"ג , 8-7 ההבטחה להשבת 'בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם , ' שאין בה ייעוד מלכותי , איננה שייכת לקובץ . היא נגררה הנה בגלל ההבטחה הדומה שלפניה בכ"ג : 3 'ואני אקבץ ... מכל הארצות אשר הדחתי אותם שם , והשבתי אתהן . ' ... ואכן בתרגום השבעים מצויים פס' 8-7 אחרי פס' , 40 בסוף הקובץ הבא ' , לנביאים . ' מסתבר שהם נספחו במאוחר ו'חיפשר להם מקום יאה בספר ; ושוב נוספו בט"ז . 15-14 שימוש יפה בעיקרון האינקלוזיו לבירור תולדותיו של קובץ נבואי נעשה בירי ש' טלמון ומ' פישביין ' , סוגיות בסידורם של פרקי ספר יחזקאל , ' תרביץ מ"ב ( תשל"ג . 41-27 , ( הסוגיה נד...  אל הספר
כרמל