4. עקרונות סידורן של יחידות

. 4 עקרונות סידורן של יחידות לפי מה שראינו עתה יש שיחידות נסמכות זו לזו לא מחמת זיקתן העניינית , אלא בגלל אסוציאציה חיצונית גרידא , ביטוי משותף וכדומה . לעובדה זו יכולות להיות תוצאות פרשניות חשובות , וראוי על כן לבדוק אותה מקרוב בעזרת דוגמאות נוספות . יר' י"ט 1 -כ' 6 הם יחידה אחת . ירמיהו ניבא בתופת ( י"ט , ( 13-1 חזר ועמד בחצר בית ה' וניבא גם שם ( י"ט ;( 15-14 פשחור הכוהן שמע אותו והעניש אותו ( כ' ;( 2-1 ועל כך זכה לקבל מירמיהו נבואה מיוחדת עבורו ( כ' . ( 6-3 בהמשך , כ' , 18-7 באים וידויים , בעצם שירי תלונה , של ירמיהו : . 7 פתיתני ה' ואפת , חזקתני ותוכל , הייתי לשחוק כל היום , כלה לעג לי . . 8 כי מדי אדבר אזעק , חמס ושד אקרא , כי היה דבר ה' לי לחרפה ולקלס כל היום . . 9 ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו , והיה בלבי כאש בערת , עצור בעצמותי , ונלאיתי כלכל , ולא אוכל . . 10 כי שמעתי דבר רבים , מגור מסביב : ' הגידו ונגידנר - כל אנוש שלומי שומרי צלעי - ' אולי יפתה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו . 11 . ' וה' אותי כגבור עריץ , על כן רודפי יכשלו ולא יוכלו , בושו מאד כי לא השכילו , כלימת עולם , ...  אל הספר
כרמל