2. ארגון קבצי נבואות

. 2 ארגון קבצי נבואות פעילות אחרת , בשלב מוקדם יותר של מסירת דברי הנביאים , היא גיבושם של קבצים קטנים לפי נושא משותף . התופעה ניכרת היטב בספר ירמיה , אף על פי שאיננה מיוחדת לו . בספר זה , בכל אופן , יש לקבצים אחדים גם כותרות : על דברי הבצרות- יר' י"ד 1 -ט"ו 1 ( או ט"ו . ( 4 ( ו ) לבית מלך יהודה - יר' כ"א 11 -כ"ג . 8 לנביאים - יר' כ"ג . 40-9 בעצם גם הפרשיות העוסקות בגויים - כל אחת מהן היא על פי רוב אוסף ' ! למצרים , ' מ"ו , 2 הוא כותרת לשתיים או שלוש נבואות : מ"ו ' ; 26-20 119-13 : 12-2 למואב , ' מ"ח , 1 הוא כותרת לאוסף נבואות ושירות על מואב . על קיומם של קבצי נבואות לפי נושאים מעידה גם העובדה , שנבואות על נושא אחד , גם כשהן מצויות בתפזורת , נתונות בחלק אחד של הספר . נבואות ירמיהו על הגוי מצפון נתונות ביר' ד - ' י ; ' וידוייו תלונותיו של ירמיהו נמצאים ביר' ח - ' כ . ' אפשר שבמקרים אלה נתקיימו קבצים מקוריים שהיו מסודרים לפי נושאים , ואחר כך נתפרקו ונתערבב בהן חומר נבואי אחר . ואולם קבצי הנבואות אינם 'טהורים , ' כי נתערב בהם גם חומר ספרותי שלא מן הנושא . הנה , למשל , קובץ 'על דברי הבצרות'...  אל הספר
כרמל