1. מבנה בספרי הנבואה

. 1 מבנה בספרי הנבואה באחדים מספרי הנבואה קיים מבנה כללי אחיד . הדוגמה המובהקת ביותר למבנה הזה מצויה בספר יחזקאל , לפי הפירוט הבא : . 1 תוכחה ופורענות - א - ' כ"ד . . 2 נבואות על הגויים - כ"ה-ל"ב . . 3 נחמה ושיקום - ל"ד-מ"ח ( ל"ג חורג מן המבנה ומתקשר אל כ"ד . ( מבנה כגון זה אפשר לזהות ביש' א - ' ל"ט : . 1 תוכחה ופורענות - א - ' י"ב . . 2 נבואות על הגויים - י"ג-כ"ג ( כ"ב חריג כי הוא מדבר בירושלים . 3 . ( נחמה ושיקום - כ"ח-ל"ה ( כ"ד-כ"ז חריגים , ראו לעיל , עמ' . 254 בכ"ח-ל"ג יש לא מעט תוכחות , אך הנעימה הכללית היא הצלת ירושלים מידי אשור . מבנה דומה מצוי בספרים הקצרים , כגון יואל : . 1 פורענות-א -2 ' ב . 2 . 17 ' נחמה-ב' -18ג' . 3 . 5 נבואות הגויים - ד' . 4 . 17-1 נחמה-ד' . 21-18 וכן בצפניה : . 1 פורענות-א' -2ב' . 2 . 3 נבואות הגויים-ב' . 3 . 15-4 תוכחה-ג' . 4 . 10-1 נחמה ושיקום-ג' . 20-11  אל הספר
כרמל