פרק ג: סידורם של ספרי הנבואה

פרק ג : סידורם של ספרי הנבואה מיכה-ז' . 20-14 מלאכי-ג' . 21-13 הנטייה הכללית היא אפוא להקדים את התוכחה והפורענות , לסיים בנחמה , ובאמצע , במעבר אל הנחמה , להכניס את הנבואות על הגויים , הנענשים על שהרעו לישראל . כי הנבואות על הגויים נתפסות כחלק מהנחמה לישראל ניכר ביואל , שבו מצויים דברי הנחמה מב' 18 ואילך עד סוף הספר , והנבואה על הגויים משולבת בתוכם ( ד' . ( 17-1 העובדה שדגם כללי , המורכב משלושה יסודות , חוזר בצורה פחות או יותר ברורה בארבעה ספרי נבואה ( ולהלן נראה אותו בספר חמישי ) מלמדת משהו על תולדות הספרים הללו . לו סודרו הספרים בידי תלמידיהם הראשונים של הנביאים היינו מוצאים בכל ספר שיטת סידור מיוחדת משלו . אחידות הסידור מלמדת שדגם אחד מסוים של ארגון ספר נבואי השתלט וכפה עצמו במשך הזמן על המסרנים . הווי אומר , רוב הספרים שיש בהם דגם סידור אחיד , סודרו בתקופה מאוחרת יחסית , כאשר יצאו מידיהם של המסרנים הראשונים של כל ספר וספר לידיהם של סופרים שקיבצו את כלל הספרות הנבואית . מותר לשער שזמן פעולתם היה מאוחר למדיי - לקראת סוף התקופה הפרסית . המסקנה הזאת תסייע לפתור את שאלת סידורו של ספר יר...  אל הספר
כרמל