4. דמותו של ספר נבואי: ישעיה א'-ל"ט

. 4 דמותו של ספר נבואי : ישעיה א - ' ל"ט מדברינו עד כאן עולה , שקורא בן ימינו לא יוכל לפתוח ספר כלשהו מספרי הנבואה ולקרוא בבטחה את דבריו ממש ( ipsissima verba ) של הנביא , שהספר קרוי על שמו . כפי שראינו יש ספרים שנצטרפו בהם דבריהם של נביאים שונים ( לעיל , עמ' , ( 236-230 ויש נבואות מקוריות שעובדו בידי מוסרי דבריהם של הנביאים ( לעיל , עמ' , ( 246-243 או הורחבו בידיהם של תלמידי הנביאים ועורכי ספריהם ( לעיל , עמ' . ( 242-236 ההבחנה בין מקורי ומשני בספרי הנבואה תורה שלמה היא , ולימוד היא יי הפעם אני מקבל כמה משיקוליו של הארפר ( בהערה הקודמת , ( עמ' . 196-195 כן טען למשניות עמוס ט' 15-11 צ"פ חיות ' , עמוס מפורש , ' בתוך . ספר תרי עשר , חלק ראשון ( תנ"ך עם פירוש מדעי ... ע"י א' כהנא , ( קיוב תרפ"ז , דפוס צילום : ירושלים תשכ"ט ; ובאחרונה - הפירוש של נ' רוזל , עמוס , חיפה . 275-270 , 1990 לא נראים לי דברי המקדימים והמקיימים את מקוריות הדברים בפי עמוס , כגון : ש"מ פאול , עמוס עם מבוא ופירוש ( מקרא לישראל , ( תל אביב-ירושלים תשנ"ה . 147-144 , מאיר וייס נוקט עמדת תיקו , עם שהוא מצטט ספרות עשירה ב...  אל הספר
כרמל