3. נבואות הנחמה: שאלת מקוריותן

. 3 נבואות הנחמה : שאלת מקוריותן בממצאים ובהשערות על פעולות העריכה בספרי הנביאים משתלבת שאלת נבואות הנחמה . להלן אנו עתידים לראות שקיימת נטייה אצל מסדרי ספרי הנביאים להעמיד את דברי הנחמה בסוף הספרים , וזאת כדי לאזן את חזונות הפורענות ולסיים את הכתוב בבשורות עידוד . ואולם השאלה נשאלת : האם בשורות הנחמה רק סודרו בידי העורכים או שמא גם נתחברו על ידם ? לטובת האפשרות השנייה , שעורכי ספרי הנביאים גם חיברו את דברי הנחמה , פעלה מלכתחילה הדעה הקדומה של החוקרים הפרוטסטנטים בסוף המאה הי"ט . את הנבואה הם העריכו כתנועה המבשרת את הנצרות , ועל כן תנועה הניבאת חורבן על ישראל העתיק והחוטא , ישראל לפי הבשר , כדי לפנות את הדרך לישראל החדש , ראו ביתר פירוט : א' רופא ' , לא גלות אלא השמדה לעמו של צדקיהו - המסר של ירמיה נב לפי תרגום השבעים , ' אור ליעקב - מחקרים ... לזכרו של י"ש ליכט , בעריכת י' הופמן , פ' פולק , ירושלים תשנ"ז . 184- 180 , ישראל לפי הרוח . לפי השקפת עולם זו לא היה מקום לנבואות נחמה ושיקום מבית היוצר של הנביאים עצמם : מסדרי ספריהם הוסיפו אותן . ברור הדבר שאנו דוחים את עמדותיהם של תיאולוגים נ...  אל הספר
כרמל