2. פעולות עריכה בספרי הנביאים

. 2 פעולות עריכה בספרי הנביאים מלבד פעולות של צירוף דברי נביאים שונים , של רישום תוספות ושל עיבוד מאמרות הנביאים , יש להביא בחשבון גם את פעולות העורכים האחרונים אשר עיצבו לפי רוחם את ספרי הנבואה . המניע העיקרי לפעילות הספרותית שלהם היה תיאולוגי . הבה נראה קצת דוגמאות . ביתר פירוט דנתי בעניין זה במאמרי : 'עיונים בשאלת חיבורו של ספר ירמיה / תרביץ מ"ד ( תשל"ה ; 29-1 , ( דפוס צילום בקובץ מאמריי : עיונים בשאלת חיבורם של ספרי תורה ונביאים , ירושלים תשמ"ה . 148-120 , א . מאמרי 'משא : ' זכ' ט' : 1 משא דבר ה' בארץ חדרך ... י"ב : 1 משא דבר ה' על ישראל ... מל' א' : 1 משא דבר ה' אל ישראל ... הדמיון שבין הכותרות ברור על פניו , אך כיצד הוא נוצר ? קשה לשער שהוא נגרם על ידי זיקה ספרותית בין הנביאים זכריה השני למלאכי , משום שבדרך כלל אין בהם סימני שיתוף . נראה יותר שהדמיון נגרם על ידי עורך כלשהו בספר תריעסר שרצה להבדיל קבוצות של נבואות , ולשם כך הכניס בספרים כותרות משנה . ואת אלה ניסח < ' משא דבר ה . "  אל הספר
כרמל