1. עיבודי נבואות בידי המסרנים

. 1 עיבודי נבואות בידי המסרנים על יד התופעה שראינו , של רישום תוספות ליד דברי הנביאים , מצויה תופעה אחרת , קרובה לה , של עיבוד דברי נביא בידי תלמידיו . ההבחנה בין דברי המורה ודברי התלמיד היא כאן קשה יותר , אך היא מסתייעת הן על ידי חוסר אחידות בגופה של יחידה נבואית , הן מהשוואתן של גרסאות שונות , שנוצרו על ידי מסירה כפולה של נבואה אחת בידי התלמידים . עיון בכמה נבואות בספר ירמיה ידגים להלן את הבעיה ואת הדרכים לפתרונה . נפתח את הדיון ביר' כ"א 12-11 וכ"ב . 5-1 יר'כ"א . 11 12-11 ולבית מלך יהודה ( כותרת לכל הנבואות על המלכים עד כ"ג . ( 8 . 12 שמעו דבר ה' בית דוד . כה אמר ה' דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק פן תצא כאש חמתי . ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליהם ( קרי -.מעלליכם . ( יר'כ"ב . 1 5-1 כה אמר ה' רד בית מלך יהודה ודברת שם את הדבר הזה . . 2 ואמרת : שמע דבר ה' מלך יהודה היושב על כסא דוד . אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה . 3 . כה אמר ה' עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק . 3 . וגר יתום ואלמנה אל תונו אל תחמסו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה . . 4 כי אם עשו תעשו את הדבר הזה ובאו בשערי הבית ה...  אל הספר
כרמל