פרק ב: מהותם של ספרי הנבואה (המשך)

פרק ב : מהותם של ספרי הנבואה ( המשך ) לשפוט את העם משפט צדק ולמנוע שאנשים בעלי זרוע יעשקו את החלשים מהם 1 ' ) והצילו גזול מיד עשוק . ( ' לאחר פנייה זו , באה ההתראה : 'וגר יתום ואלמנה אל ב תנו , אל תחמסו , ודם נקי אל תשפכו במקום הזה' ( פס' . ( 3 ומה מוזר הדבר : מי שלכתחילה הוזמן לשפוט בצדק ולעצור בעד העושק , הפך עכשיו בעצמו לעושק בכוח , שהנביא מתרה בו להימנע מדיכוי ומחמס , ואפילו יותר מזה , משפיכת דם נקי ! הדברים אינם מתיישבים יחדיו . א ב ואכן , ההכרה שיש סתירה בין פס' 3 לפס' 3 מוצאת את אישורה מעיון ביר' כ"א א . 12-11 כל היסודות שבכ"א 12-11 באים בכ"ב , 3-1 אפילו הכותרת 'ולבית מלך ב יהודה' באה ( בכ"ב . ( 1 וכן להלן : 'שמעו דבר ה" ( כ"א - ( 11 'שמע דבר ה" ( כ"ב ' ;( 2 בית דוד' ( כ"א 12 - 'מלך יהודה היושב על כסא דוד' ( כ"ב . ( 2 הנבואה בכ"ב 5-1 מפרשת את זו שבכ"א . 12-11 ואולם להלן הפירוש אינו מדייק ' . דינו לבקר א משפט' ( כ"א ( 12 הוא קריאה לשופט לשפוט בזמן , לא לענות את הדין , כי הבוקר השכם הוא שעת המשפט ( שמ"ב ט"ו ; 6-1 צפ' ג' ; 5 תה' ק"א ;( 8 אם השופט אינו מתערב בעוד מועד , הרי שהוא מפק...  אל הספר
כרמל